Bell Schedules

Regular Schedule Monday/Thursday
Description / Period Start Time End Time Length
Zero Period 7:00 AM 7:50 AM 50 min
Homeroom 8:00 AM 8:11 AM 11 min
First Period 8:15 AM 9:05 AM 50 min
Second Period 9:09 AM 9:59 AM 50 min
Break 9:59 AM 10:09 AM 10 min
Third Period 10:13 AM 11:03 AM 50 min
Fourth Period 11:07 AM 11:57 AM 50 min
Lunch 12:01 PM 12:26 PM 25 min
Fith Period 12:36 PM 1:26 PM 50 min
Sixth Period 1:30 PM 2:20 PM 50 min
Regular Schedule Friday
Description / Period Start Time End Time Length
Zero Period 7:00 AM 7:50 AM 50 min
Homeroom 8:00 AM 8:11 AM 11 min
Sixth Period 8:15 AM 9:05 AM 50 min
Fifth Period 9:09 AM 9:59 AM 50 min
Break 9:59 AM 10:09 AM 10 min
Fourth Period 10:13 AM 11:03 AM 50 min
Third Period 11:07 AM 11:57 AM 50 min
Lunch 12:01 PM 12:26 PM 25 min
Lunch Cleanup 12:26 PM 12:31 PM 5 min
Second Period 12:36 PM 1:26 PM 50 min
First Period 1:30 PM 2:20 PM 50 min
Block Schedule Tuesday
Description / Period Start Time End Time Length
Zero Period 7:00 AM 7:50 AM 50 min
Homeroom 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Third Period 8:20 AM 10:00 AM 100 min
Break 10:00 AM 10:15 AM 15 min
Second Period 10:20 AM 12:00 PM 100 min
Lunch 12:00 PM 12:30 PM 30 min
First Period 12:40 PM 2:20 PM 100 min
Block Schedule Wednesday
Description / Period Start Time End Time Length
Zero Period 7:00 AM 7:50 AM 50 min
Homeroom 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Sixth Period 8:20 AM 10:00 AM 100 min
Break 10:00 AM 10:15 AM 15 min
Fifth Period 10:20 AM 12:00 PM 100 min
Lunch 12:00 PM 12:30 PM 30 min
Fourth Period 12:40 PM 2:20 PM 100 min
Academic Support Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Zero Period 7:00 AM 7:50 AM 50 min
Homeroom 8:00 AM 8:11 AM 11 min
Sixth Period 8:15 AM 8:50 AM 35 min
Fifth Period 8:54 AM 9:29 AM 35 min
Fourth Period 9:33 AM 10:08 AM 35 min
Break 10:08 AM 10:18 AM 10 min
Third Period 10:22 AM 10:57 AM 35 min
Second Period 11:01 AM 11:36 AM 35 min
First Period 11:40 AM 12:15 PM 35 min
Student Dismissal 12:15 PM
Academic Support 12:30 PM 1:30 PM 60 min
Minimum Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Zero Period 7:00 AM 7:50 AM 50 min
Homeroom 8:00 AM 8:11 AM 11 min
First Period 8:15 AM 8:50 AM 35 min
Second Period 8:54 AM 9:29 AM 35 min
Third Period 9:33 AM 10:08 AM 35 min
Break 10:08 AM 10:18 AM 10 min
Fourth Period 10:22 AM 10:57 AM 35 min
Fifth Period 11:01 AM 11:36 PM 755 min
Sixth Period 11:40 AM 12:15 PM 35 min
Adoration Schedule Adoration 8:15 AM
Description / Period Start Time End Time Length
Zero Period 7:00 AM 7:50 AM 50 min
Homeroom 8:00 AM 8:11 AM 11 min
Adoration 8:15 AM 8:45 AM 30 min
First Period 8:45 AM 9:30 AM 45 min
Second Period 9:34 AM 10:19 AM 45 min
Break 10:19 AM 10:29 AM 10 min
Third Period 10:33 AM 11:18 AM 45 min
Fourth Period 11:22 AM 12:07 PM 45 min
Lunch 12:11 PM 12:36 PM 25 min
Lunch Cleanup 12:36 PM 12:41 PM 5 min
Fifth Period 12:46 PM 1:31 PM 45 min
Sixth Period 1:35 PM 2:20 PM 45 min
Morning Assembly Schedule Class periods start with Sixth Period if an assembly schedule falls on a Friday.
Description / Period Start Time End Time Length
Zero Period 7:00 AM 7:50 AM 50 min
Homeroom 8:00 AM 8:11 AM 11 min
Assembly 8:15 AM 9:05 PM 770 min
Period 9:16 AM 9:56 AM 40 min
Break 10:00 AM 10:10 AM 10 min
Period 10:14 AM 10:54 AM 40 min
Period 10:58 AM 11:38 AM 40 min
Period 11:42 AM 12:22 PM 40 min
Lunch 12:22 PM 12:47 PM 25 min
Lunch Cleanup 12:47 PM 12:52 PM 5 min
Period 12:56 PM 1:36 PM 40 min
Period 1:40 PM 2:20 PM 40 min
Afternoon Assembly Schedule Class periods start with Sixth Period if an assembly schedule falls on a Friday.
Description / Period Start Time End Time Length
Zero Period 7:00 AM 7:50 AM 50 min
Homeroom 8:00 AM 8:11 AM 11 min
Period 8:15 AM 8:55 AM 40 min
Period 8:59 AM 9:39 AM 40 min
Break 9:39 AM 9:49 AM 10 min
Period 9:53 AM 10:33 AM 40 min
Period 10:37 AM 11:17 AM 40 min
Period 11:21 AM 12:01 PM 40 min
Lunch 12:01 PM 12:31 PM 30 min
Period 12:35 PM 1:15 PM 40 min
Assembly 1:30 PM 2:20 PM 50 min
Mass Schedule 8:15 Mass
Description / Period Start Time End Time Length
Zero Period 7:00 AM 7:50 AM 50 min
First Period 8:00 AM 8:15 AM 15 min
Mass 8:15 AM 9:15 AM 60 min
First Period 9:26 AM 10:05 AM 39 min
Break 10:05 AM 10:15 AM 10 min
Second Period 10:19 AM 10:58 AM 39 min
Third Period 11:02 AM 11:41 AM 39 min
Fourth Period 11:45 AM 12:24 PM 39 min
Lunch 12:24 PM 12:49 PM 25 min
Lunch Cleanup 12:49 PM 12:54 PM 5 min
Fifth Period 12:58 PM 1:37 PM 39 min
Sixth Period 1:41 PM 2:20 PM 39 min
Special Minimum Day Mass Schedule Class periods begin with Sixth Period if a Special Minimum Day Mass Schedule falls on a Friday.
Description / Period Start Time End Time Length
Zero Period 7:00 AM 7:50 AM 50 min
First Period 8:00 AM 8:22 AM 22 min
Second Period 8:26 AM 8:44 AM 18 min
Third Period 8:48 AM 9:06 AM 18 min
Break 9:06 AM 9:16 AM 10 min
Fourth Period 9:20 AM 9:38 AM 18 min
Fifth Period 9:42 AM 10:00 AM 18 min
Sixth Period 10:04 AM 10:22 AM 18 min
Mass 10:30 AM 12:00 PM 90 min
Summer School Schedule A Middle School Academic and Enrichment Program/Freshman Summer Bridge Program
Description / Period Start Time End Time Length
First Period 8:30 AM 9:40 AM 70 min
Break 9:40 AM 10:00 AM 20 min
Second Period 10:00 AM 11:10 AM 70 min
Break 11:10 AM 11:30 AM 20 min
Third Period 11:30 AM 12:40 PM 70 min
Summer School Schedule B Review, Recovery and Enrichment Program
Description / Period Start Time End Time Length
First Period 8:00 AM 10:10 AM 130 min
Break 10:10 AM 10:30 AM 20 min
Second Period 10:30 AM 12:40 PM 130 min